Liderler İçin Zihin Yönetimi© – Yenibiriş Çatı İK Semineri – 15.12.2011