Farkındalık İle Stres Yönetimi© – Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali – 25.11.2011