6 SORUDA İŞ HAYATINDA STRES

1.   Çalışanlar stres altında olduklarını nasıl anlıyorlar, belirtiler neler?

Çalışanların ne kadar stres altında olduklarını anlamaları farkındalık (mindfulness) seviyelerine bağlıdır. Tipik belirtiler:

 • Kronik yorgunluk
 • Sık sık ortaya çıkan baş ağrıları veya diğer ağrılar
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Kendine güven kaybı
 • Sinirlilik
 • Uyku bozuklukları
 • Öğrenme ve hafıza işlevlerinde bozulmalar
 • Yüksek tansiyon ve artan kalp krizi riski
 • Artan gastrit ve ülser riski

2.   En çok kimler etkileniyor işyerindeki stresten? Kadınlar, erkekler veya yeni mezunlar, üst düzeyler diye bir ayrım yapılabilir mi?

Kişinin sosyal statüsü stres seviyesini de belirliyor. Hayvanlardan bir örnek: Maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada aynı yağlı diyetle beslendikleri halde “üst sınıflardan” gelenlerde daha az kalp hastalığı görüldü. Kast sisteminin etkili olduğu maymunlar arasında alt sınıfta olanların strese bağlı tansiyon ve nabız artışı dikkat çekti. İngiltere’de kamu çalışanları üzerinde yapılan araştırmalarda üst kademe çalışanlardan alt kademeye doğru gidildiğinde, strese bağlı olarak, sağlığın kademe kademe kötüleştiği kanıtlandı.

3.   Stresten kaçınmak için neler yapılabilir?

Stres kişinin çevresi ile kendisi arasında, kendi kaynaklarını aşıyor olarak değerlendirdiği bir durumdur. Dolayısıyla önemli olan bize gelen talepler değil bizim onların nasıl algıladığımızdır. Bu algının oluşmasına yol açan kalıpların fark edilmesi, yani kişinin kendisine dışarıdan bakabilmesi için, etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olan Farkındalık ile Stres Yönetimi (Mindfulness-Based Stress Reduction) Programı uygulanmaktadır. Bu program son 30 yılda iş hayatında ve spor alanında giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Deneyimleyerek öğrenmeye dayalı bu programdaki güçlü teknikler sayesinde her şeyi olduğu gibi (kişisel filtrelerimiz olmadan) görebilir ve alet çantamıza stresle başetmemize yardımcı olacak daha fazla araç koyabiliriz.

4.   İşyerleri ve İK departmanları çalışanlarının streslerini azaltmak için ne gibi çalışmalar yapabilirler?

Birçok büyük şirket farkındalığı işyerine entegre etti. Apple, Yahoo, Nortel, Google,Commerzbank, Dünya Bankası,BASF gibi.. Ayrıca NBA son sezon şampiyonu LA Lakers takımı koçu Phil Jackson, takımıyla farkındalık üzerinde çalışarak ardarda şampiyonluklar aldı. Bütün bu kurumlar farkındalığı uyguluyor çünkü işyerinde stresi daha fazla önleyebilirlerse, eğer çalışanlara “multitasking” yapmaktansa bir defada bir şeye odaklanmayı öğretebilirlerse, daha başarılı olacaklarını keşfediyorlar. Çalışanlar daha az hastalanacak, kendilerini daha sakin ve gevşemiş hissettikleri için işyerinde daha mutlu olacaklar ve yaptıkları işte daha verimli olacaklar.

Farkındalık formal ve informal uygulamalardan oluşuyor. Formal uygulamalar düzenli zaman ayırarak yapacağınız vücut taraması, zihinsel egzersizler, fiziksel egzersizlerden oluşuyor. Bu egzersizler verilen CD ile yapılıyor. Informal uygulamalar ise farkındalığın gündelik hayata ve günlük aktivitelere uygulanmasını içeriyor. Örneğin, sabah arabaya yürürken beden ne durumda, zihinden hangi duygu ve düşünceler geçiyor, farkına vararak, bu düşünce ve duyguları kapılmadan ve yargılamadan izleyerek.

5.   Özellikle stres konusunda yardım isteyen sektörler hangileri?

Özellikle müşteriyle sıcak temas halinde olan hizmet sektörü çalışanları yüksek stres yaşayarak çözüm arayışına giriyorlar. Çağrı Merkezi çalışanları da bu grup içinde.

6. “Farkındalık ile Stres Yönetimi” ne sağlar?

 • Performans ve yaratıcılıkta artış
 • Konstantrasyonda artış
 • Problem çözme yeteneklerinin gelişmesini
 • Strese bağlı hastalıkların azalmasını
 • Moralin yükselmesini
 • İletişimin gelişmesini
 • Yönetim yeteneklerinin gelişmesini
 • Takım çalışmasında artış sağlar.